Uitnodiging eindejaarsvergadering 2015

Op 20 november 2015 is de eindejaars vergadering van de Belangen Vereniging Stockcar Rijders te Lelystad.

Daarvoor is ieder lid van de BVSR uitgenodigd en een lid die vijf of meer wedstrijden heeft gereden die heeft stemrecht in de vergadering.

Ook kan ieder lid punten indienen voor de vergadering, zie daarvoor www.bvsr.nl/ejv-2015, dit kan tot 5 november 2015, daarna zult u een agenda ontvangen met de te behandelen punten.

Als een rijder niet aanwezig kan zijn bij de eindejaars vergadering dan mag hij een ander lid machtigen om hem te vertegenwoordigen tijdens de vergadering, gebruik daarvoor het bijgevoegde
machtigings-formulier.

Wij adviseren iedere rijder om zijn bvsr paspoort mee te nemen.

Met vriendelijke groet,
Bestuur BVSR.