Contributie 2016

Heren en dames stockcar f1 rijders,

Het nieuwe seizoen komt er weer aan, wij gaan er vanuit dat wij weer vele snelle en sportieve wedstrijden zullen zien in 2016.

Bij deze willen we jullie vragen de contributie voor 2016 per bank over te maken dit is veel gemakkelijker voor iedereen .

Deze graag overmaken voor 01-03-2016.

Contributie bij verlenging lidmaatschap 20 eu bij bankbetaling, bij kasbetaling 25,-
Contributie bij nieuw lidmaatschap inclusief paspoort en stockcar keuring 30,- bij betaling per bank, per kas betaling 35,-
Contributie ondersteunend lid 20,-
Bij betaling je naam (niet alleen voorletter maar volledige naam) en start nummer vermelden

Bank gegevens Rabobank Roden
Rekening nummer NL98rabo0157179516
tav A.Maris

M.V.G de B.V.S.R
www.bvsr.nl
info@bvsr.nl

A.maris  0621245107
A.samsom 0622600036

Keuringen auto
A.Alberts 06348471818
G.Zwerver 0653155604