Eindejaars-vergadering BVSR 2015

Naam: Notulen eindejaars-vergadering BVSR 2015
Locatie: Kantine Midland Circuit te Lelystad
Datum: 20 November 2015
Aanwezig: Stockcar F1 rijders, donateurs, genodigden, keurmeesters en bestuursleden

1 Opening
De voorzitter opent de vergadering en stelt het bestuur voor.

2 promotor overleg
in November is er een vergadering met de promotors geweest, deze is positief verlopen, aanwezig waren BVSR, ASE Emmen, Acon, Raceway Venray, Fac, Nac, Foute cross Lopik.
Er is gesproken over het handhaven van de dak kleuren, ernstige schade aan de auto en reperatie daarvan, gevolgen bij bewusteloosheid of suffig gedrag na crash volgens protocol NAB.

3. NOSP
Douwe de Haan geeft een uitleg op de NOSP, Nederlandse oval en Speedway Promotors.
Dit is om een eenheid te vormen en duidelijkheid te creëren. Het valt onder de NAB en heeft een samenwerking met de ORCI in Engeland. Ook niet NAB aangesloten banen doen mee.
Een uitspraak door de NOSP is bindend bij een 4/5 meerderheid.
Aanmelden kan via promotors of wedstrijdleiders.
Er zijn geen vragen en we danken Douwe voor de uitleg en hopen dat de F1 rijders hier ook in 2016 niet mee te maken krijgen.

4. Financieel overzicht 2015
Appie geeft een toelichting op de financiën, Louw wobbes word gevraagd om komend jaar de kas te controleren.

5. Asfalt rijders bijeenkomst.
Op vrijdag 13 November heeft er in bijzijn van enkele BVSR bestuursleden een asfalt bijeenkomst plaats gehad. Daar is over de volgende onderwerpen gestemd en aangenomen voor de asfalt klasse.
Oortjes, communicatie tussen wedstrijdleiding en rijders, daar gaan ze mee rijden
Remblokken, overgang naar gecontroleerde blokken, mintex 66, wilwood 66, transit 66, zowel voor als achter, de regel voor remtang en remschijf veranderd niet.
Dak kleuren, 3 grading periodes per jaar, indien een rijder te lang in een dak kleur blijft hangen dan hebben de graders de mogelijkheid om tussen tijds in te grijpen.
Msd, ontsteking en toerenteller, alleen het type uit de 6400 serie msd kast word toegestaan, deze moet tijdens een wedstrijd dag uitwisselbaar zijn met de 6425. de draden van de ontsteking moeten duidelijk zichtbaar zijn en mogen niet in de kabelboom verwerkt worden. De msd kast en toeren teller moeten goed zichtbaar zijn, de toerenteller mag wel in de auto zitten maar moet tijdens de wedstrijden los gekoppeld zijn dmv een stekker voor het vuurscherm.
Per auto is 1 MSD kast en 1 bobine toegestaan.

Johan Catsburg vraagt wat de volgende stap wordt, wat we willen vinden en waar we naar zoeken.
Gerrit geeft aan dat iedere ontsteking aangepast kan worden, met een gelijke ontsteking kan er makkelijker getest worden, mocht er een twijfel zijn dan kan de kast gewisseld worden, ook kan de kast steekproefsgewijs vervangen worden, dit om de controle makkelijker en betrouwbaarder te maken en daarmee twijfel weg te nemen en rust te brengen.
Hopelijk is dat met deze regel gelukt en zijn verdere aanpassingen niet nodig.

Het volgende punt is niet aangenomen:
schokbrekers, overgang naar 1 type schokbreker van het merk dampertech voor de rijders in de grading blauw, rood en superstar, gelijk het technisch reglement Engeland.

6.1 stempunt 1
ingebracht door Onno Pietersma en gesteund door Louw Wobbes en Willem Hein Haan
overgaan naar een type band la voor 2017, 2016 een run off jaar en op de eindejaarvergadering 2016 stemmen welke band we gaan gebruiken.
Onno Pietersma licht zijn punt toe en geeft aan de de Ra band ook de La vast te willen leggen om de prijs te drukken en gelijkheid te creëren.

6.2 Stem punt 2
ingebracht door Willem Hein Haan en gesteund door Louw Wobbes en Onno Pietersma.
Het gelijk verbieden van de Yokohama rally band.
Willem Hein licht zijn punt toe en geeft aan, deze band is te duur en te snel/goed.

6.3 Stempunt 3
Ingebracht door Wesley schaap, gesteund door Chris weyenberg, Marco van Tiel, Matt Schreurs, Dave Schaap, Johan Catsburg, Sander Borst en BVSR bestuur.

Voorstel Wesley Schaap, alle stockcars naar 1 type ontsteking, een ready to run, een ontsteking met 2 draden, incl bobine en analoge toerenteller voor alle stockcars.

Voorstel BVSR, een ontsteking uit de msd 6400 serie, de kast moet uitwisselbaar zijn met de 6425, de draden mogen niet in een kabelboom worden verwerkt, maar moeten goed zichtbaar zijn. De msd kast en toerenteller moeten goed zichtbaar en bereikbaar zijn. Per auto is slechts 1 msd kast en 1 bobine toegestaan.

Gerrit licht dit punt toe, net als op het asfalt, is dit om rust te creëren. Gerrit geeft aan contact gehad te hebben met MSD, welke aangaven dat iedere ontsteking bewerkt kan worden.
Er ontstaat een discusie over de ready to run tov een msd 6400 serie, de msd 6400 serie zou de zelfde pk’s geven, maar meerdere vonken en daarmee een betere verbranding, ook van de rest brandstof.

6.4 Stempunt 4.
Is ingebracht door het bestuur.
Normale carburatie wordt 1 carburateur met 4 venturies.
Het bestuur geeft aan van de leden te willen weten hoe ze over het gebruik van meerdere carburateur op een motor denken, dit zou dan een aanpassing op het reglement zijn. Zover bekent is er een auto die er mee rijd, deze voldoet nu aan het huidige 2015 reglement.

7. Reglement veranderingen 2016 t.o.v. 2015
In september heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden met de keurmeesters en daar zijn de volgende punten uit naar voren gekomen, deze zijn veiligheid gerelateerd of een verduidelijking van bestaande regels:

Hoofdstuk:
1. toegevoegd carbonfiber en kunststof delen , brandgat achter weg.
4 Hoe te meten van de bumperbreedte ten opzichte van de band
5 Beugel over het (achter)wiel
7 Instap links en rechts even groot.
8 Reparaties aan rolkooien
Er dienen voldoende foto’s gemaakt te worden voor , tijdens en na reparatie van de te repareren onderdelen en deze moeten de eerste wedstrijd ter goedkeuring bij de keurmeester worden ingediend
9 Dakplaat maat beide inwendig gemeten.
10c Zelfborgende moer bout voldoende lang. voor bevestiging gordels
1 gaspedaal veer op gasklep i.p.v. bij de carburator.
13Remmen
1 balansregelaar, 1 reduceerventiel per wiel, 1 werkende remklauw per wiel, geen 100 % afsluitbare kranen, Rempedaal rechts als links de koppeling en de rem niet tegelijk bediend kunnen worden.
15 Voorbeeld zelfgemaakte vooras regels volgens B.V.S.R regelement
De zelfgemaakte vooras worden verdere eisen aangesteld, rond 60 of koker 60/60, beide 6 mm dik en uit een stuk met een gevreesd eindstuk welke 5 cm in de as valt en zowel rondom als met een proplas vast moet zitten.
Een vooras welke in het midden kan draaien wordt niet toegestaan.
17 Auto in het renners kwartier niet op krik of as steun met lopende motor en draaiende wielen
19 Stalen plaat 3mm alleen tussen stoel en tankcompartiment , 3mm aluminium naast stoel.
20 Ruimte tussen helm en stoel opvullen. Advies
Beweegbare delen (scharnierende delen)aan de stoel/hoofdsteun zijn niet toegestaan
21 stalen omhulsul fuel-cell met slang en klepje, lekvrije dop. Brandstofkraan rechts, alleen leiding en kraan in hut.
23 Hoofdschakelaar links en knop rood naast de stoel( duidelijker voor rescue medewerkers)
30 Punten kampioen asfalt (tarmac-series) zilver dak. Land, sintels, dirt?
40 Keuren paspoort 10 dagenregel.
42 Goed werkende brandblusser( keuren)
48 Iedere rijder en aanhang, straffen melden aan NOSP
50 Bewusteloos of suffig gedrag regels N.A.B

Regels die ingaan voor seizoen 2017
Kreukelzone gelijk regelement als engeland
14 velgen hart wiel is bij ons 5mm maar in UK 8mm en wellerwiel 5,6mm 2017 verplicht

Arjan Sloof geeft aan bij zijn gaspedaal een beugel of stang te hebben zodat als het gas blijft hangen deze terug getrokken kan worden.

7.1 Stempunt 5
Thijs Veld geeft aan dat de beugel boven het achterwiel la een bescherming bied voor de schokbreker wat dure schades kan voorkomen en stelt voor eisen aan de beugel te stellen maar deze wel toe te staan.

8. Gesproken communicatie
afgelopen jaar is er getest met de Oortjes voor de gesproken communicatie, daarvoor heeft de BVSR 10 oortjes aangeschaft, van die 10 oortjes zijn er nog 8 over, 1 is verloren gegaan op de baan, de ander is zoek geraakt.

Er is getest op Venray, Lelystad, Sint Maarten, Blauwhuis en Emmen. De communicatie naar de rijders is door 2 personen gedaan, Mariele Jans op Venray en Arjan Samsom op Lelystad, Sint Maarten, Blauwhuis en Emmen.
Vanuit de rijders komt het verzoek dat dit zoveel mogelijk door de zelfde personen word gedaan.

De rijders zullen het systeem zelf aan moeten schaffen en kan dan op zoek naar voor hem passende oortjes. In 2016 zullen de oortjes gebruikt gaan worden, de kosten van de ontvanger zijn ongeveer 120 euro, maar dan zonder garantie.
De ontvanger is zowel in Nederland (Maris, Hendriks) als in Amerika (Summit) te koop.

9. gradings
Wim en Tonny geven een uitleg op de gradings, ze doen de gradings vrijwillig en verwachten, net als de BVSR, dat ze normaal behandeld worden.
De regels die zijn opgesteld zijn een leidraad en leid in 95% gelijk tot een dak kleur, de overige 5% ontstaat een discusie over en nemen de graders een weloverwogen beslissing over. Ze werken volgens het Nederlandse punten systeem, gelijk de world qualifiers, Tarmac series en bijna alle club kampioenschappen.
Uit de daaruit resulterende punten stand is het gemiddelde belangrijk, deze weegt zwaar bij de graders.

Op vragen uit ze zaal, GN, als deze met een ronde achterstand is gestart, of deze ook dubbele punten geeft, dit is in 2015 niet gedaan. Of na de laatste periode ook de totaal punten en gemiddelde over alle wedstrijden mee kunnen wegen, dit om te voorkomen dat iemand een slechte laatste periode heeft en zo in een lage grading het volgende jaar kan beginnen. Of er ook naar het voorbeeld van de F2 gradings gekeken kan worden hoe die het doen, die doen 1 grading systeem over zowel asfalt als dirt. Dit zal voor 2016 worden meegenomen in het overleg.

Gradings blijven emotie, het doel is tot een formule te komen en dan de uitzonderingen te bepalen.

10. uitslag stemming
na het tellen van de stemmen ontstaat er een discusie over welk percentage gehaald moet worden om een stemming aan te nemen, daarop word de zaal gevraagd of ze hier over willen stemmen. Na stemmen blijkt dat iedereen, op 1 na, voor een 51% meerderheid is om een stemming aan te nemen.

Stempunt 1, 1 type band linksachter voor 2017 is met 35 tegen 20 aangenomen, vanaf 2017 komt er een controled tyre voor la.
stempunt 2, per direct verbieden yokohama band la is met 25 tegen 30 niet aangenomen, voor 2016 is deze band toegestaan.
stempunt 3, ontsteking, 4 voor ready to run, 30 voor msd volgens BVSR, 22 voor niets veranderen, vanaf 2016 is de msd volgens BVSR regels verplicht.
Stempunt 4, carburateur is met 43 tegen 14 aangenomen, vanaf 2016 is alleen een enkele carburateur toegestaan.
Stempunt 5, beugel la is met 37 tegen 16 aangenomen, vanaf 2016 is alleen een beugel volgens specificatie toegestaan.

11. rondvraag
Er is een vraag van Hadelkamp over de banden, de juiste maten zouden niet leverbaar zijn.
Er zijn in Nederland drie leveranciers, Daniel Bonner is de importeur en levert banden, Hendriks levert banden en Maris levert de banden. De maatvoering op de banden klopt slecht tot niet, hier heeft iedereen last van.
Ook hebben zij de vraag hoe het zit met dag licenties, entree kosten prijzengeld en vergoedingen.
Dit is aan de promotors, de doel stelling van de BVSR is het technisch reglement.

Jacob de Vries heeft een vraag over de rally band voor 2017, welke dat word, dit is nog niet bekend, iedereen die een band kan leveren, mag deze indienen waarna ze getest/beoordeeld worden en er eind 2016 een beslissing genomen kan worden.
Of er al wat bekend is over de World Qualifiers, dit is aan de BRISCA NL en de promotors.

Rutger valk heeft een vraag over het keuren van de Nederlandse auto’s in engeland tijdens de world Final.
De BVSR heeft vrijdag met de Engelse keurmeester mee gekeurd en zaterdag hebben de Engelse keurmeesters gekeurd.
Wij kunnen ons voorstellen dat “vreemde” auto’s iets meer aandacht vragen van de keurmeester dan auto’s die hij wekelijks ziet.
Bij afgifte van een paspoort word ook in Nederland meer gekeurd dan dat je op een wedstrijd dag tot wel 60 auto’s moet keuren in een paar uur tijd.

Team keijzer, waarom geen uitzondering voor de carburateur, en wel voor een space frame.
Er zijn enkele auto’s waar een uitzondering voor is, deze mogen niet verkocht worden. Deze auto’s waren toen de BVSR begon met paspoort keuringen in het bezit van de rijder, welke dan ook een geel paspoort heeft.

Thijs veld vraagt waarom de kleuren op de bumpers moeten als we naar engeland gaan.
Dit zou voor de geluidsmeting zijn, voor en achter moet er een makering zijn welke het midden van de auto aangeeft, aan de zijkant een markering welke het einde van de uitlaat aangeeft.

Om 22:40 sluit de voorzitter de vergadering.