banden test en Eindjaarsvergadering

Banden test

 Op zaterdag 8 oktober 2016 willen we banden gaan testen voor het seizoen 2017.
foto TWSP
foto TWSP
Tot op heden hebben 3 coureurs aangegeven hier aan deel te willen menen.
Op de valreep komen er ook nog diverse aanbieders met een band die ze voor de test aan willen bieden, waardoor er genoeg te testen valt.
Om ons zo goed mogelijk voor te bereiden sluit de aanmelding voor de testdag op zaterdag 24 september, zowel voor het indienen van een band als aanmelden voor deelname aan de testdag.
Eindejaarsvergadering
De leden van de BVSR hebben een mail gehad om punten voor de eindejaarsvergadering in te
dienen, dit kan tot uiterlijk vrijdag 7 oktober, indienen kan via de website, www.bvsr.nl/ejv-2016
de leden die geen mail hebben ontvangen worden verzocht contact op te nemen met de BVSR.