Categoriearchief: Nieuws

Extra regel van de NAB

De nederlandse auto sport bond heeft tot doelstelling het bevorderen van de auto sport in zijn geheel.

Om deze doelstelling te bewaken, ziet de NAB er streng op toe dat iedere licentie houder of de aanhang waar hij of zij verantwoordelijk is , zich houdt aan de gedrag regels op en om het circuit.

Negatieve uitlatingen in het algemeen en/of bedreigingen op sociaal media naar officials en organisaties die vallen onder de NAB worden niet getolereerd.

Dit kan tot gevolg hebben dat er een schorsing volgt van de betreffende licentie houder.

Positie trekkoord

Vanaf 2017 is het verplicht een werkend trekkoord achter op de stockcar te hebben. Deze moet links op de plaat boven te tank gemonteerd worden. Het trekkoord moet verbonden zijn met de hoofdstroom schakelaar zodat ook vanachter de auto de motor uitgezet kan worden en de stockcar stroomloos gemaakt kan worden.

Het koord moet op de plaat gemonteerd worden zoals op de foto’s hieronder. het bevestigen aan de rolkooi is niet toegestaan. het verdiend de voorkeur om het trekkoord links op de plaat te monteren zoals op foto 3.

2b51d5cd-d754-4ab0-beaa-bc7a30cad3c1
Foto 1
53111ad3-4381-42a8-a5bc-9ee351814c3c
Foto 2
4c1d1091-899e-4f07-ad30-893df430b1d2
Foto 3

Stockcar nummers update

Aanvulling op de stocknummers met het ingaan van het seizoen 2017.

14 Rick Wobbes (van 221 naar 14)
62 Bruce Potveer (toch geen 262)
68 Kees van Kats
108 Patrick Anker
118 Ronnie Bruins
212 Sander Vermeulen
292 Frank Zijsling
350 Klaas Lieuwes
410 Jelle Tesselaar
Roy van Baaren
511 Arjen de Wilde
521 MarkWillem Hoekstra
575 Yoren Winands
592 Auke Osinga
700 Piet Plukkel
853 Kees Winkel

Herintreders

15 Rien Rutjens
76 Wierd Gietema
175 Keith Murdoch

Gestopt

11 Onno Pietersma (nummer blijft bij het team)
12 Pieter Dogger (was een dubbel nummer, dus komt niet vrij)
148 Team Hoffmans (nummer blijft bij het team)
646 Rene de Groot (Gestopt)

Gaarne ook even doorgeven als je stop met stockcarracing, of wat eventueel moet gebeuren met het nummer

Keuren en trainen

Op zondag 5 maart is het mogelijk om de stockcar te keuren op het Midland Circuit te Lelystad. De keurmeesters zijn dan aanwezig om de stockcar te keuren en eventueel van een paspoort te voorzien.

De eerder gecommuniceerde datum van 12 maart komt hiermee te vervallen. Omdat 5 maart ook een trainingsdag van de NOV is kan er gelijk getraind worden.

Banden testdag 8 Oktober

Afgelopen zaterdag zijn er op Speedway Emmen door de aangemelde rijders (Gert-jan Klok 152, Louw Wobbes 22, Bert de Vries 20, Gert Baart 211, Willem Zwerver 295 en Henk-jan Ronitz 240) een 6-tal banden getest, te weten:
– Zestino
– D-Mack G2
– D-Mack G62
– Yokohama
– American Racer
– Fedima
Deze banden zijn ingebracht door diverse leveranciers en die waren ook allemaal aanwezig tijdens de testdag om ook de voor hun nuttige informatie die tijdens de testen naar voren kwam tot zich te nemen. De leveranciers begaven zich na de diverse tests onder de coureurs om hun bevindingen aan te horen.
De banden hebben allemaal diverse testen ondergaan, diverse korte sets van 10 ronden, waarna de banden gewisseld werden onder de diverse coureurs. Tijdens de lunch die prima verzorgd was is er al veel overleg onderling geweest en was de sfeer en de onderlinge communicatie over de banden zeer interessant te noemen. Na de pauze lange sets van 20 ronden en ook na deze sets werden de banden weer onderling gewisseld.
En uiteindelijk de laatse sessie mochten de coureurs de band die hun tot dan toe het beste beviel nogmaals onderwerpen aan een 20 ronden durende test.
Mochten jullie vragen hebben, stel ze dan gerust aan de rijders die hun tijd/energie/inzet getoond hebben om datgene waar we vorig jaar met zijn allen over gestemd hebben in de praktijk te testen.
Tijdens de eindejaarsvergadering zal er uiteraard speciale aandacht besteed worden aan de bandentest en zijn de geteste banden aanwezig. Er zal speciale presentatie gegeven worden om de opgedane informatie met jullie te delen.
Tot slot willen de de rijders die zich opgegeven hebben en aanwezig waren enorm bedanken voor hun inzet/tijd en positieve bijdrage.
Het was voor iedereen die aanwezig is geweest een leerzame dag!
Tot slot willen we Speedway Emmen bedanken voor het beschikbaar stellen van de baan en zeer zeker ook Sjouke van Kammen voor het vlaggen en het in prima conditie houden van de baan, bedankt!
De aanwezige rijders hebben van de BVSR voor hun inzet een band gesponsord gekregen.
Tot 18 november tijdens de eindejaarsvergadering.

Met sportieve groet
Bestuur BVSR

banden test en Eindjaarsvergadering

Banden test

 Op zaterdag 8 oktober 2016 willen we banden gaan testen voor het seizoen 2017.
foto TWSP
foto TWSP
Tot op heden hebben 3 coureurs aangegeven hier aan deel te willen menen.
Op de valreep komen er ook nog diverse aanbieders met een band die ze voor de test aan willen bieden, waardoor er genoeg te testen valt.
Om ons zo goed mogelijk voor te bereiden sluit de aanmelding voor de testdag op zaterdag 24 september, zowel voor het indienen van een band als aanmelden voor deelname aan de testdag.
Eindejaarsvergadering
De leden van de BVSR hebben een mail gehad om punten voor de eindejaarsvergadering in te
dienen, dit kan tot uiterlijk vrijdag 7 oktober, indienen kan via de website, www.bvsr.nl/ejv-2016
de leden die geen mail hebben ontvangen worden verzocht contact op te nemen met de BVSR.

update AANMELDEN WK BRISCA F1 STOCKCARS – COVENTRY

Hierbij de bijgewerkte lijst met stockcar F1 rijders, die hebben aangeven te willen rijden tijdens het WK weekend op 2, 3 en 4 in Coventry en Northampton. Voor alle duidelijkheid op vrijdag en zondag is geen probleem om deel te nemen aan de wedstrijden in Coventry en Northampton echter op zaterdag is een limiet aan deelnemers ingesteld. Het is dus niet zeker dat alle rijders die zich hebben aangemeld kunnen deelnemen. Op basis van de stand in de puntenlijst worden de plekken uitgegeven. Tot en met 24 juli kunnen rijders zich aanmelden, daarna volgt de bevestiging of men definitief een boeking heeft.

6 Pascal Spigt
7 Ronald Raaphorst
8 Martin Verhoef
9 Klaas-Jan Modder
11 Onno Pietersma
12 Piet Dogger
16 John van t Veer
17 Bouwe Arjen Hiddinga
20 Bert de Vries
22 Louw Wobbes
25 Lex Limmen
27 Rutger Valk
29 Durk Greidanus
36 Wendy Koopmans
38 Bart Koopmans
40 Mark Tesselaar
44 Gosse Hoekstra
47 Danny van Wamelen
54 Sierd de Vries
58 Willem de Boer
58 Joop Veltkamp
61 Koen Maris
64 Richard Talsma
69 Cor Meijer
84 Mark Woudenberg
87 Maarten Broekman
92 Remco de Buck
93 John de Buck
99 Johan Catsburg
100 Joey Slooff
104 Jan Vrieswijk
112 Arjan Ligthart
148 Sjeng Smidt jr
152 Gert-Jan Klok
155 Pieter Langeveld
161 Tom Maris
173 Jelle Hiemstra
178 Martin Koorn
179 Sjaak Kentie
217 Ron Kroonder
221 Rick Wobbes
226 Pieter van der Iest
295 Willem Zwerver
337 Dennis Tesselaar
345 Boy Tesselaar
380 Chris Weijenberg
388 Jelle Bijlsma
393 Gert Elzinga
400 Roy Maessen
422 Marten Bijlsma
440 Jac Tesselaar
477 Martijn Oudhuis
484 Harm van der Veen
541 Bert Honderd
694 Bas Peetoom
699 Jan Kuin
917 Garry Grattan

Brisca NL

Dirt Gradings voor periode 4-2016

omhoog naar superstar
337
omhoog naar rood
16
51
155
omhoog naar blauw
102
215
591
omlaag naar blauw
380
40
omlaag naar geel
52
69
267

klik hier voor een volledig overzicht

De gradings gaan in  per 20 juli 2016, rijders die zijn gewijzigd krijgen tot 30 juli 2016 de tijd om hun dak kleur aan te passen.

De laatste periode loopt tot het einde van seizoen 2016.

Voor vragen kunt u contact opnemen met jan van der Iest via gradings@bvsr.nl

Allen veel succes komende periode.
Met vriendelijke groet,
Bestuur BVSR en de Graders.

Aanmelden WK Brisca F1 stockcars – Coventry

De volgende stockcar F1 rijders hebben zich aangemeld voor het WK stockcar F1 weekend te Coventry en de World Masters in Northampton op 2, 3 en 4 september 2016.

6 Pascal Spigt
8 Martin Verhoef
17 Bouwe Arjen Hiddinga
25 Lex Limmen
36 Wendy Koopmans
38 Bart Koopmans
44 Gosse Hoekstra
155 Pieter Langeveld
173 Jelle Hiemstra
477 Martijn Oudhuis

Voor alle duidelijkheid stockcar F1 rijders kunnen zich in principe aanmelden tot en met 24 juli 2016 via email naar info@brisca-nl.com (let op dit is het juiste emailadres!). Zie ook nieuwsbericht 10-07-2016 op www.brisca-nl.com. Alle stockcar F1 rijders krijgen vervolgens persoonlijk bericht over definitieve deelname evenals aanvullende informatie over het WK stockcar F1 weekend.

Brisca NL