Banden testdag 8 Oktober

Afgelopen zaterdag zijn er op Speedway Emmen door de aangemelde rijders (Gert-jan Klok 152, Louw Wobbes 22, Bert de Vries 20, Gert Baart 211, Willem Zwerver 295 en Henk-jan Ronitz 240) een 6-tal banden getest, te weten:
– Zestino
– D-Mack G2
– D-Mack G62
– Yokohama
– American Racer
– Fedima
Deze banden zijn ingebracht door diverse leveranciers en die waren ook allemaal aanwezig tijdens de testdag om ook de voor hun nuttige informatie die tijdens de testen naar voren kwam tot zich te nemen. De leveranciers begaven zich na de diverse tests onder de coureurs om hun bevindingen aan te horen.
De banden hebben allemaal diverse testen ondergaan, diverse korte sets van 10 ronden, waarna de banden gewisseld werden onder de diverse coureurs. Tijdens de lunch die prima verzorgd was is er al veel overleg onderling geweest en was de sfeer en de onderlinge communicatie over de banden zeer interessant te noemen. Na de pauze lange sets van 20 ronden en ook na deze sets werden de banden weer onderling gewisseld.
En uiteindelijk de laatse sessie mochten de coureurs de band die hun tot dan toe het beste beviel nogmaals onderwerpen aan een 20 ronden durende test.
Mochten jullie vragen hebben, stel ze dan gerust aan de rijders die hun tijd/energie/inzet getoond hebben om datgene waar we vorig jaar met zijn allen over gestemd hebben in de praktijk te testen.
Tijdens de eindejaarsvergadering zal er uiteraard speciale aandacht besteed worden aan de bandentest en zijn de geteste banden aanwezig. Er zal speciale presentatie gegeven worden om de opgedane informatie met jullie te delen.
Tot slot willen de de rijders die zich opgegeven hebben en aanwezig waren enorm bedanken voor hun inzet/tijd en positieve bijdrage.
Het was voor iedereen die aanwezig is geweest een leerzame dag!
Tot slot willen we Speedway Emmen bedanken voor het beschikbaar stellen van de baan en zeer zeker ook Sjouke van Kammen voor het vlaggen en het in prima conditie houden van de baan, bedankt!
De aanwezige rijders hebben van de BVSR voor hun inzet een band gesponsord gekregen.
Tot 18 november tijdens de eindejaarsvergadering.

Met sportieve groet
Bestuur BVSR

banden test en Eindjaarsvergadering

Banden test

 Op zaterdag 8 oktober 2016 willen we banden gaan testen voor het seizoen 2017.
foto TWSP
foto TWSP
Tot op heden hebben 3 coureurs aangegeven hier aan deel te willen menen.
Op de valreep komen er ook nog diverse aanbieders met een band die ze voor de test aan willen bieden, waardoor er genoeg te testen valt.
Om ons zo goed mogelijk voor te bereiden sluit de aanmelding voor de testdag op zaterdag 24 september, zowel voor het indienen van een band als aanmelden voor deelname aan de testdag.
Eindejaarsvergadering
De leden van de BVSR hebben een mail gehad om punten voor de eindejaarsvergadering in te
dienen, dit kan tot uiterlijk vrijdag 7 oktober, indienen kan via de website, www.bvsr.nl/ejv-2016
de leden die geen mail hebben ontvangen worden verzocht contact op te nemen met de BVSR.

Stockcar Formule 1 nummers

De lijst met stockcarrijders in Nederlands blijft maar groeien, voor de NK Stockcar op Sint Maarten komen er weer 2 erbij.

Zij worden dan gelijk voor de leeuwen gegooid in een veld van ruim 80 stockcar

13  Stanley Boots,  oud kampioen in de Keverklasse, start met een gele grading in een te koop  staande stockcar van team Zegveld/Hink

294  Ale Haarma, in een stockcar van Team Zwervernest, met een wit dak.

Gestopt is Arjan Koorn, hij heeft zijn stockcar verkocht vaan Jan Kuin 699 een oud rodeo rijder.

Nummer 14 gaat met ingang ( 1-1-2017) van het nieuwe seizoen naar Rick Wobbes, hij gaat dan met de oud nummer van zijn opa Roel Wobbes rijden. Dit in goed overleg.

Voor Stockcarnummer kun je aanvragen bij TWSP, of via de website van de BVSR.

update AANMELDEN WK BRISCA F1 STOCKCARS – COVENTRY

Hierbij de bijgewerkte lijst met stockcar F1 rijders, die hebben aangeven te willen rijden tijdens het WK weekend op 2, 3 en 4 in Coventry en Northampton. Voor alle duidelijkheid op vrijdag en zondag is geen probleem om deel te nemen aan de wedstrijden in Coventry en Northampton echter op zaterdag is een limiet aan deelnemers ingesteld. Het is dus niet zeker dat alle rijders die zich hebben aangemeld kunnen deelnemen. Op basis van de stand in de puntenlijst worden de plekken uitgegeven. Tot en met 24 juli kunnen rijders zich aanmelden, daarna volgt de bevestiging of men definitief een boeking heeft.

6 Pascal Spigt
7 Ronald Raaphorst
8 Martin Verhoef
9 Klaas-Jan Modder
11 Onno Pietersma
12 Piet Dogger
16 John van t Veer
17 Bouwe Arjen Hiddinga
20 Bert de Vries
22 Louw Wobbes
25 Lex Limmen
27 Rutger Valk
29 Durk Greidanus
36 Wendy Koopmans
38 Bart Koopmans
40 Mark Tesselaar
44 Gosse Hoekstra
47 Danny van Wamelen
54 Sierd de Vries
58 Willem de Boer
58 Joop Veltkamp
61 Koen Maris
64 Richard Talsma
69 Cor Meijer
84 Mark Woudenberg
87 Maarten Broekman
92 Remco de Buck
93 John de Buck
99 Johan Catsburg
100 Joey Slooff
104 Jan Vrieswijk
112 Arjan Ligthart
148 Sjeng Smidt jr
152 Gert-Jan Klok
155 Pieter Langeveld
161 Tom Maris
173 Jelle Hiemstra
178 Martin Koorn
179 Sjaak Kentie
217 Ron Kroonder
221 Rick Wobbes
226 Pieter van der Iest
295 Willem Zwerver
337 Dennis Tesselaar
345 Boy Tesselaar
380 Chris Weijenberg
388 Jelle Bijlsma
393 Gert Elzinga
400 Roy Maessen
422 Marten Bijlsma
440 Jac Tesselaar
477 Martijn Oudhuis
484 Harm van der Veen
541 Bert Honderd
694 Bas Peetoom
699 Jan Kuin
917 Garry Grattan

Brisca NL

Dirt Gradings voor periode 4-2016

omhoog naar superstar
337
omhoog naar rood
16
51
155
omhoog naar blauw
102
215
591
omlaag naar blauw
380
40
omlaag naar geel
52
69
267

klik hier voor een volledig overzicht

De gradings gaan in  per 20 juli 2016, rijders die zijn gewijzigd krijgen tot 30 juli 2016 de tijd om hun dak kleur aan te passen.

De laatste periode loopt tot het einde van seizoen 2016.

Voor vragen kunt u contact opnemen met jan van der Iest via gradings@bvsr.nl

Allen veel succes komende periode.
Met vriendelijke groet,
Bestuur BVSR en de Graders.

Aanmelden WK Brisca F1 stockcars – Coventry

De volgende stockcar F1 rijders hebben zich aangemeld voor het WK stockcar F1 weekend te Coventry en de World Masters in Northampton op 2, 3 en 4 september 2016.

6 Pascal Spigt
8 Martin Verhoef
17 Bouwe Arjen Hiddinga
25 Lex Limmen
36 Wendy Koopmans
38 Bart Koopmans
44 Gosse Hoekstra
155 Pieter Langeveld
173 Jelle Hiemstra
477 Martijn Oudhuis

Voor alle duidelijkheid stockcar F1 rijders kunnen zich in principe aanmelden tot en met 24 juli 2016 via email naar info@brisca-nl.com (let op dit is het juiste emailadres!). Zie ook nieuwsbericht 10-07-2016 op www.brisca-nl.com. Alle stockcar F1 rijders krijgen vervolgens persoonlijk bericht over definitieve deelname evenals aanvullende informatie over het WK stockcar F1 weekend.

Brisca NL

Aanpassingen startnummers Stockcar Formule 1

Nieuwe rijders en cq. rijders die pas hun eerste wedstrijd hebben gereden.

24 Stefan Pepels
25 Lex Limmen
28 The Red Racing
77 Jur Blokker
100 Joey Slooff
200 Kees v/d Heijden
221 Rick Wobbes
249 Berry de Bruin
261 Dick Bouman
334    Barry Kuijf
355 Frank Schoenmakers
417 Frank Wouters
618 Wytze de Vries

Herintreder

73    Cartrinus van der Meer   
111 Ronald van Baaren  
175 Keith Murdoch
269 Wim Grozpietsch   

Gestopt

171 Chris de Vries
250 Oscar Lilhan ( stockcar naar Keith Murdoch dirt)
353     Sjouke Stapert (stockcar verkocht aan Boy Tesselaar).
808 Mark van Hoeve

klik hier voor een volledig overzicht 

of ga naar bvsr.nl/nummers

gradings na 2e periode Dirt en 1e periode Asfalt

Bij deze de nieuwe Gradings, ingaande per heden.

Rijders die gewijzigd zijn krijgen 10 dagen de tijd om hun dakkleur aan te passen.
We hebben Jan van der Iest samen met Pieter van der Iest bereid gevonden de Gradings voor ons te gaan doen.
Voor vragen kunt u contact opnemen met jan via gradings@bvsr.nl
De 2e periode Asfalt loopt tot en met 28 Augustus.
De 3e periode Dirt loopt tot en met 17 Juli.
Allen veel succes komende periode.

Stockcar F1 op de korte baan Kollum

PROEF: Stockcar F1 op de korte baan

Belangrijk voor alle Stockcar F1 coureurs!

Op zaterdag 2 juli starten wij met een proef om de Stockcar F1 over de korte baan ( 350 mtr ) te laten rijden. We willen hierbij duidelijk vermelden dat het om een PROEF gaat, er ligt dus nog niets vast voor de toekomst.

De reden voor dit besluit komt van F1 coureurs en mensen rondom de coureurs. Zo is ons ter ore gekomen dat de afstand van de lange baan hier een belangrijke reden voor is. Door de technische ontwikkelingen in de loop der jaren gaan de snelheden van de stockcars omhoog én men vindt de baan te lang om een eventuele achterstand in een manche weer in te kunnen halen. Ook geeft het soms problemen met de versnellingsbak.

Het bestuur heeft overleg gehad met de klassenvertegenwoordiger en mede hierdoor is het besluit genomen om de stockcars uit de formule 1 klasse over de korte baan te laten rijden. Inmiddels is deze aangepast, meer ovaal gemaakt en is er een meer vloeiende lijn gecreëerd.

Zoals besloten betreft het een proef. Het resultaat zal na één of twee wedstrijden besproken- en geëvalueerd worden waarna beslist wordt of we in de toekomst over de korte baan blijven rijden óf terug gaan naar de lange baan.

Graag delen onder met name de F1 coureurs !!!!

Aldus NAC Autocross

Welkom