Vereniging

De Belangen Vereniging Stockcar Rijders is een vereniging die de belangen van de stockcar F1 rijders in Nederland, Belgie en Duitsland behartigen. Het bestuur van de BVSR bestaat uit 7 bestuursleden die gezamenlijk de stockcar F1 rijders vertegenwoordigen. Tijdens de eindejaarsvergadering kunnen de leden van de BVSR democratisch stemmen over reglementswijzigingen.

De technische regels zijn vastgelegd in een BVSR technisch reglement.

De bestuursleden zijn allemaal mensen die al jaren in de stockcar race wereld zitten.

Hieronder zie je een overzicht van het bestuur van de BVSR

Appie Maris – Voorzitter

Martijn Oudhuis – Penningmeester

Arjan Samsom – Secretaris

Arie Alberts – Bestuurslid en Hoofd keurmeester

Johan Catsburg – Bestuurslid

In eerste instantie hebben we de basis gelegd voor de toekomst. We hebben een nieuwe technisch stockcar F1 reglement gemaakt met een werkgroep van rijders, keurmeesters, monteurs en andere belanghebbenden in de stockcar F1 klasse. Daabij rekening houdend met de volgende aspecten:
A. Veiligheid;
B. Bescherming van “soort autosport”;
C. Gelijkheid voor iedereen (gelijkekansen, betaalbaarheid, enz.);
D. Rekening houden met het materiaal en het reglement dat tot nu toe aanwezig is
E. Controleerbaarheid van de regels.

Nu is het onze taak om dit verder uit te dragen naar alle rijders en keurmeesters van de diverse banen in Nederland. Het is belangrijk dat de regels in het reglement worden nageleefd daar proberen wij de promotors zoveel mogelijk te ondersteunen.

Verder proberen wij als spreekbuis op te treden naar de promotors. Rijders hebben vaak vragen en/of opmerkingen, wij proberen ze dan te bundelen en indien nodig bespreekbaar te maken met de promotor of andere partijen. Wij willen voorkomen dat iedere rijder individueel in discussie gaat met de promotor.

De BVSR heeft een samenwerkingsverband met de volgende promotors in Nederland:
ACON
ASE Emmen
FAC
Foute cross, Lopik
NAC
NOV Lelystad
MAB Texel
Raceway Venray

Ook is er een goede samenwerking met de Engelse rijdersvereniging BSCDA en de BRISCA.