Gradings

bij het stockcar rijden kennen we vijf gradings, wit, geel, blauw, rood en super star.
wit zijn de beginners of de rijders die nog niet veel punten hebben gescoord terwijl de super stars de rijders zijn die al even rijden en veel punten scoren.

de gradings worden een paar keer per seizoen bepaald, een rijder kan dan maximaal 2 gradings omhoog of een omlaag. hiervoor zal worden gekeken naar de totaal punten in de periode en het gemiddelde, totaal punten gedeeld door het aantal gereden wedstrijden van een rijder.

de rijder die een hoog gemiddelde en/of hoog in de punten stand staat maakt grote kans super star te worden terwijl een rijder die een laag gemiddelde en/of weinig punten heeft waarschijnlijk bij geel of wit zal worden ingedeeld.

en historie.

Asfalt

gradings periode 2-2015

totaal punten P1-2015
gemiddelde P1-2015

Dirt

Gradings periode 3-2015

Totaal punten P2-2015
Gemiddelde P2-2015

Welkom